Loading...

بانک کتاب مبتکران

کیفیت رمز ماندگاری است

فارسی یازدهم کلیه رشته‌ها

مؤلف: دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی

دبیران دانشمند و بزرگوار، دانش‌آموزان گرامی و دانش دوست، مطالب این کتاب،دقیقا بدین گونه است:

معنی تمام واژه‌ها به ترتیب کاربرد آن‌ها در درس.

نشان دادن آرایه‌های ادبی به ترتیب کاربرد آن‌ها.

شرح دقیق معانی ابیات و عبارات هر درس.

معرفی مؤلفان و شاعران در درس‌ها.

پاسخ دادن به موارد گوناگون در بخش متن‌پژوهی.

در پایان هر فصل، طرح یک آزمون کامل تشریحی و یک آزمون تستی با پاسخ کامل.

نمونه آزمون تشریحی نیمسال نخست تحصیلی.

  نمونه آزمون تشریحی امتحان پایان سال تحصیلی.

فارسی یازدهم کلیه رشته‌ها
وضعیت: موجود
قیمت : 26,000 تومان

نظرات


    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)