Loading...

بانک کتاب مبتکران

کیفیت رمز ماندگاری است

آموزش حسابان (جلد 2)

نام مؤلف: عباس امیدوار

کتاب آموزش حسابان 2 شامل دو فصل است. فصل اول کتاب حد و پیوستگی می باشد. این فصل شامل 8 درس است که در آن شما را با حد از دیدگاه های شهودی و جبری آشنا کرده و روش های مختلف محاسبه ی حدود و رفع ابهام و مفهوم پیوستگی را آموزش می دهدکه در درس هفتم هم ارزی های مثلثاتی برای حل تست کاربر دارد و نکات این درس را نمی توان در امتحان نهایی استفاده نمود. فصل دوم کتاب یعنی مشتق شامل 9 درس است. در این فصل با دیدگاه های جبری و هندسی مشتق آشنا می شوید و در نهایت روش های مشتق گیری از توابع مختلف را بررسی می کنیم در این فصل 3 درس پنجم و ششم و هفتم برای تکمیل مطالب مشتق ارائه شده است و جز مواد آزمون امتحان نهایی نمی باشد.

آموزش حسابان (جلد 2)
وضعیت: موجود
قیمت : 12,000 تومان

نظرات


    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)