Loading...

بانک کتاب مبتکران

کیفیت رمز ماندگاری است

زبان فارسی راهبردهای یاددهی - یادگیری جلد دوم

نام مؤلف: عمرانی - سبطی

 کتاب حاضر کوششی است برای هموار کردن راه های یادگیری زبان فارسی و قواعد آن. در این کتاب، به بیان مطالب و نکاتی در امر یاددهی و یادگیری زبان فارسی پرداخته، و به آن توجه کامل شده است. هدف اصلی کتاب، آشنا کردن خوانندگان با زیبایی های علم زبان شناسی و اصول روش و بینش علمی آن است. کتاب شامل 8 فصل می باشد:

 1- گروه قیدی که به قیدهای مختص و مشترک و کاربرد گروه قیدی پرداخته است؛
 2- گروه فعلی: به ساختار گروه فعلی توجه کرده است؛ 
 3- گروه فعلی (2): فعل کمکی مربوط؛ به مجهول کردن فعل ها را توضیح داده است؛
 4- گروه فعلی (3)؛ 
 5 - جمله ی ساده و اجزای آن؛ 
 6- حذف، هم پایگی، جابه جایی و تکرار اجزای جمله. 

زبان فارسی راهبردهای یاددهی - یادگیری جلد دوم
وضعیت: ناموجود
قیمت : 6,800 تومان

نظرات


    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)