Loading...
واژه نامه دانش آموزی زبان انگلیسی سوم و پیش دانشگاهی

واژه نامه دانش آموزی زبان انگلیسی سوم و پیش دانشگاهی

قیمت : 3,100تومان

نام مؤلفان: عظیمی- حمزه

این کتاب، با هدف تسهیل در یادگیری، و درک صحیح واژگان سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی زبان انگلیسی تدوین شده است. ویژگی های کتاب بدین قرار است: تلفظ آمریکایی واژگان، فهرست واژگان الفبایی، فهرست متضاد و مترادف در مقابل هر واژه، معنی لغات گرامری و مباحث  Function به طور ساده همراه با کاربرد آن ها.

نظرات

    ارسال نظر