Loading...
علوم هفتم دوره ی اول متوسطه

علوم هفتم دوره ی اول متوسطه

قیمت : 23,000تومان

نام مؤلف: مصطفی قنبری

وضعیت: موجود

علوم اول دبیرستان بر اساس آخرین تغییرات کتاب های درسی و تحول نظام آموزشی تألیف شده است. در این کتاب مفاهیم درسی به طور کامل بیان شده و برای فهم بهتر، مثال ها و خودآزمایی های متنوعی مطرح شده است. در پایان هر فصل پرسش های چهارگزینه ای برای آزمون یادگیری دانش آموزان و آشنایی با نمونه ی سؤالات آورده شده است.

نظرات

    ارسال نظر