Loading...
برنامه ریزی هفته به هفته (ویژه دانش آموزان کوشا و با برنامه)

برنامه ریزی هفته به هفته (ویژه دانش آموزان کوشا و با برنامه)

قیمت : 11,000تومان

نام مؤلفان: خاتمی - عزیزی

وضعیت: موجود

مجموعه ی حاضر، به منظور کمک به دانش آموزان در تسهیل، و فراهم آوردن زمینه ای برای مسئولیت پذیری، و خودکنترلی ایشان در امر یادگیری تهیه گردیده است. 

نظرات

    ارسال نظر