Loading...
علوم (اول دبستان)

علوم (اول دبستان)

قیمت : 13,000تومان

مولفین فریبا رئیسی مژگان سمنانی

وضعیت: موجود

تاکید بر اهداف آموزشی و مطابق با آخرین تغییرات آموزش و پرورش 

آسان نمودن شیوه ی خواندن و انجام تمرین ها با استفاده از نمادهای مختلف

فعالیت های فردی و گروهی با توجه به رویکرد جدید علوم

یادگیری مفاهیم درسی در زندگی روزمره با توجه به تغذیه دانش آموزان با عنوان ( آشپز باشی)

( آیکن تمرین و بازی ) به منظور تلفیق درس ها و  لذت بردن از یادگیری 

ارزیابی آموخته های دانش آموزان با جدول انتظارات آموزشی در پایان هر درس

آزمون های مداد کاغذی و عملکردی ( تصویری ) با انتظارات آموزشی

نظرات

    ارسال نظر