Loading...
میان وعده ریاضی 3

میان وعده ریاضی 3

قیمت : 10,500تومان

مولفین فریبا رئیسی شهلا رئیسی اعظم الملوک صاحبقرانی

وضعیت: موجود

آزمونک های جداگانه برای هر درس

ارزشیابی کیفی توصیفی و بیان انتظارات آموزشی در پایان هر آزمون

آزمون عملی (عملکردی) برای هر فصل منطبق با برنامه درسی آموزش و پرورش و ذکر هدف هر آزمون به طور مشخص

همراه با شیوه های بازخورد هدف مند و متنوع از نقاط قوت و ضعف دانش آموز

امکان ارزشیابی عملکرد توسط خود دانش آموز (خود سنجی) همچنین همکلاسیان (همسال سنجی) و والدین او (والدین سنجی)

آزمون های مداد کاغذی برای هر فصل

نظرات

    ارسال نظر