Loading...
نظریه اعداد در المپیاد ریاضی

نظریه اعداد در المپیاد ریاضی

قیمت : 16,000تومان

مؤلف:محمد جعفری و فرشید عیوض آبادیان

وضعیت: موجود

در هر فصل از کتاب، ابتدا با آموزش ساده و به دنبال آن با تمرینات آن فصل که کمی دشوارتر از مسایل آموزشی است روبه رو خواهید شد. سپس حدود 200 مسئله ی طبقه بندی شده (از ساده به سخت) ارائه شده است. در نهایت تعدادی مسئله ی تکمیلی جهت ورزیده شدن شما در حل مسئله آورده شده است.

نظرات

    ارسال نظر