Loading...
فیزیک برای علوم و مهندسی جلد سوم (الکتریسیته و مغناطیس)

فیزیک برای علوم و مهندسی جلد سوم (الکتریسیته و مغناطیس)

قیمت : 16,000تومان

نام مترجم: دکتر محمود بهار

وضعیت: موجود

آموزش مفهومی فیزیک پایه جهت استفاده‌ی دانشجویان علوم مهندسی، آموزش به شیوه‌ی حل تمرین، پرسش‌های دوره‌‌ای جهت سنجش میزان یادگیری، مثال‌هایی از استفاده‌ی فیزیک در علوم مختلف و خودآزمایی‌های گوناگون.

نظرات

    ارسال نظر