Loading...
راهنمای شیمی عمومی مدرن (جلد اول)

راهنمای شیمی عمومی مدرن (جلد اول)

قیمت : 19,000تومان

نام مؤلفان: دکتر محمدرضا ملاردی، بهزاد جمالی آقباش، دکتر محمدرضا طالعی باویل علیایی

وضعیت: موجود

این کتاب دارای دو بخش متمایز است. بخش نخست آن، دربرگیرنده حل تمرین ها و پاسخ تشریحی پرسش های پایانی هر فصل است و بخش دوم آن در برگیرنده پاسخ تشریحی پرسش های چهارگزینه ای ارابه شده در پایان هر جلد از کتاب است. در حل تمرین ها، افزون بر روش استوکیومتری و به کارگیری ضریب تبدیل ها از روش تناسب نیز استفاده شده است تا دانشجویان عزیز با هر دو روش آشنا شوند.

نظرات

    ارسال نظر