Loading...
راهنمای شیمی عمومی مدرن (جلد دوم)

راهنمای شیمی عمومی مدرن (جلد دوم)

قیمت : 17,000تومان

نام مؤلفان: دکتر محمدرضا طالعی باویل علیایی، دکتر محمدرضا ملاردی

وضعیت: موجود

این کتاب دارای دو بخش متمایز است. بخش نخست آن، دربرگیرنده حل تمرین ها و پاسخ تشریحی پرسش های پایانی هر فصل است و بخش دوم آن در بر گیرنده پاسخ تشریحی پرسش های چهارگزینه ای ارائه شده در پایان هر جلد از کتاب است.

نظرات

    ارسال نظر