Loading...
جنین شناسی بی مهرگان

جنین شناسی بی مهرگان

قیمت : 25,000تومان

نام مترجمان: دکتر کاظم پریور، دکتر مجید رجبی، دکتر یاسر تهمتنی

وضعیت: موجود

آموزش کامل و مفهومی مباحث جنین شناسی بی‌مهرگان، به همراه تصاویر میکروسکوپی و دیاگرام‌های مراحل تکوین جانوران.

نظرات

    ارسال نظر