Loading...
جبر به روش تمرین کتاب ششم (حلقه و میدان و مدول)

جبر به روش تمرین کتاب ششم (حلقه و میدان و مدول)

قیمت : 1,000تومان

نام مؤلف: دکتردوستی - موسوی

وضعیت: موجود

در این کتاب، مثال های حل شده ای در جبر به منظور تکمیل معلومات در روش جبر دوره های لیسانس ریاضی، طرح ریزی شده است. در انتخاب تمرینات، تنوع بر اساس کیفیت و، ورزیدگی دانشجویان متوسط، مورد توجه واقع شده است. فصل هایی مربوط به ایده آل ها، بخش  پذیری، میدان ها و مدول ها، با ارائه ی مقدمه ای بر تعاریف آن ها ارائه گردیده است.

نظرات

    ارسال نظر