Loading...
گذر از مناطق قومی به شهرهای اقوام

گذر از مناطق قومی به شهرهای اقوام

قیمت : 25,000تومان

مؤلف:دکتر اصغر نظریان

وضعیت: موجود

مراحل تحول نظام شهری ایران یعنی گذر از ایرانشهرها با مواریث فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و سوابق و قدمت آن‌ ها، به شهر دولت در دوره استقرار نظام سرمایه داری و گذر از شهر دولت آغاز تحولات ناشی از سرمایه داری پیرامونی به کلان شهرا و شهرهای بزرگ و در این میان شهرهای اقوام، در چهار دهه ی اخیر، تحولاتی است که بازتاب آن را در درون شهرها و شبکه ی نظام شهری خودمان شاهدیم.

اساساً شهر پدیده‌ای است پویا که در تبعیت از تحولات تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در یک قلمرو جغرافیایی به خود شکل کالبدی داده و در ارتباط با شهرهای دیگر به خود شکل فضایی می بخشد و نظام پویای در حال دگرگون را در گذر زمان به وجود می آورد.

 

نظرات

    ارسال نظر