Loading...
عشق، عرفان، مستی و طنز حافظ

عشق، عرفان، مستی و طنز حافظ

قیمت : 22,000تومان

مؤلفان: دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی و ذبیح الله عزت یزدی

وضعیت: موجود

نظریات منتقدان و شارحان در مورد اشعار و شخصیت حافظ آنچنان متفاوت است که خوانندگان را به شگفتی وا می دارد. به عنوان نمونه تنی چند از نویسندگان ایران و اروپا عقیده دارند که حافظ مانند خیام، فردی شرابخوار و بی دین بوده است در حالی که حقیقت، چیز دیگری است که در نوشته های دیگران مورد بحث قرار گرفته است. بدین دلیل برای اینکه حقیقت موضوع آشکار شود، تصمیم گرفتیم که تمامی اینگونه نظریات را نقد و بررسی کنیم تا خوانندگان بتوانند حقیقت موضوع را دریابند و با شخصیت راستین حافظ، آشنا شوند و امیدواریم بتوانیم در شناساندن واقعیت بیانی و درونی اشعار حافظ به خوانندگان عزیز یاری کنیم.

نظرات

    ارسال نظر